slide img

Naše služby

Mzdové účtovníctvo

 • registrácia zamestnávateľa
 • príprava prevodných príkazov na úhradu mzdy, odvodov a daní
 • vedenie evidencie zamestnancov
 • evidencia dovoleniek
 • príprava dokumentov pri nástupe a pri ukončení pracovného pomeru
 • mesačné spracovanie miezd
 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do/z poisťovní
 • spracovanie výkazov, preddavkov a zúčtovaní
 • vypracovanie a odoslanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň
 • spracovanie výkazov, preddavkov a zúčtovaní
 • vypracovanie a odoslanie výkazov do poisťovní
 • spracovanie výplatných pások, výplatných listín a rekapitulácie
 • ročné zúčtovanie dane
 • evidenčný list dôchodkového poistenia
 • komunikácia s úradmi v oblasti personalistiky a mzdy
 • vypracovanie iných pracovných zmlúv a dokumentov
 • výpočet nemocenských dávok

Administratívne služby

 • evidovanie prijatej a odoslanej korešpondencie
 • emailová komunikácia s odberateľmi a dodávateľmi
 • emailová komunikácia s úradmi
 • tvorba a kontrola zmlúv
 • korekcie textu
 • tvorba cenových ponúk
 • písanie a štylizovanie obchodných listov
 • tvorba prezentácií (PDF, PowerPoint)
 • príjem a spracovanie objednávok
 • komunikácia s klientom (slovensky, anglicky, nemecky, maďarsky)
 • vystavovanie dodacích listov a faktúr
 • výpisy z Obchodného registra
 • prepis a formátovanie dokumentov
 • vyhotovenie tabuliek
 • prepisovanie textov do MS Word (slovensky, anglicky, nemecky, maďarsky)
 • vybavovanie reklamácií

Úprava textov

 • jazykové a štylistické korektúry textu
 • príprava textov na webstránky, blogy, katalógy
 • príprava prezentačných materiálov
logo

Komplexné služby v oblasti mzdového účtovníctva.