Cenník mzdy a personalistika

background
12 mesačne

1 zamestnanec/mesiac

  • menej ako 10 zamestnancov u jedného zamestnávateľa
10 mesačne

1 zamestnanec/mesiac

  • 10 - 49 zamestnancov u jedného zamestnávateľa
9 mesačne

1 zamestnanec/mesiac

Najvýhodnejšie
  • 50 a viac zamestnancov u jedného zamestnávateľa

Mesačný paušál za 1 zamestnanca zahŕňa:

  • vedenie evidencie zamestnancov
  • výpočet miezd zamestnancov podľa predložených podkladov
  • výpočet a spracovanie zrážok zo mzdy
  • vypracovanie a zaslanie výkazov do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne
  • spracovanie a podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň
  • vyhotovenie a doručenie výplatných pások
  • príprava prevodných príkazov na vyplatenie miezd a odvodov

Ďalšie ceny

V mesačných paušáloch nie sú zahrnuté nasledovné úkony, ktoré su fakturované podľa skutočne odpracovaného času alebo pevnou sadzbou:

Činnosť

Prihlásenie zamestnávateľa na daňový úrad, sociálnu a zdravotné poisťovne

Príhlásenie alebo odhlásenie zamestnanca

Ročené zúčtovanie za jedného zamestnanca

Hlásenie o vyúčtovaní dane - spracovanie a podanie

Príprava potvrdení pre banky alebo štátne inštitúcie

Mzdové poradenstvo

Vypracovanie pracovnej zmluvy

Ukončenie pracovného pomeru

Opravy miezd - chyba na strane klienta

Cena

10 EUR/inštitúcia

10 EUR

10 EUR

10 EUR

20 EUR/hodina

20 EUR/hodina

20 EUR/hodina

20 EUR/hodina

30 EUR/hodina

Cenník administratíva

Čas

1-3 hodiny týždenne

4-10 hodín týždenne

11 a viac hodín týždenne

Cena

12 EUR/hodina

10 EUR/hodina

8 EUR/hodina

Cenník úpravy textov

Ceny tvorby a úpravy textov Vám radi vypracujeme na mieru. Výsledná cena je ovplyvnená rozsahom a náročnosťou textu a termínom dodania.

logo

Komplexné služby v oblasti mzdového účtovníctva.